EPICO Management Consultants

Business Cases

Udarbejdelse af solide Business Cases, der skaber værdi

Gevinstrealisering

Vi hjælper dig med at realisere dine gevinster

Forretningskritiske initiativer

Realisering af den forretningsmæssige værdi samt sikker leverence

Martin J. Ernst

Martin J. Ernst

Head of EPICO Management Consultants

mer@epico.dk +45 29 91 11 22

HVAD KAN EMC TILBYDE

Hos EPICO Management Consultants hjælper vi vores kunder med at få succes og skabe holdbare resultater, der kan ses på bundlinjen. Vi agerer som uafhængige rådgivere, hvor vi kan tilbyde forretningsorienterede programmer og projekter for din virksomhed, efter jeres behov. Vi tilrettelægger bl.a. forretningskritiske initiativer, implementering af projekter eller gevinstrealisering for at styrke din virksomhed og optimere jeres værdi. Helt enkelt, bibringer EMC værdiskabelse i samarbejde med jer, med udgangspunkt i jeres behov.

Vores fokus i EMC er opgaverne og det forventede resultat, derved er EPICO Management konsulenterne defineret ved, at vi skal gøre kunden bedre. Vi er med hele vejen, dvs. vi er med ved identifikationen af den potentielle gevinst, men i særdeleshed også ved realiseringen af det identificerede potentiale.

 

SÅDAN SKABER EMC VÆRDI FOR DIN FORRETNING

Vi identificerer og realiserer det potentiale, som findes i virksomhederne. 
Vores implementeringsmetode og værktøjer bygger på mange års praktisk erfaring, hvor der arbejdes bevidst med forventningsafstemning, konsekvensanalyse og engagering af nøgleinteressenter, samt direkte involvering af berørte ledere og medarbejdere. Efter vores erfaring, er det den bedste måde at skabe bæredygtige løsninger og varige ændringer på.

Vi står inde for vores projekter, hvorfor vi gerne vil basere en del af vores honorar på den værdiskabelse, som vi bibringer. Det gør vi hvor det er muligt og giver mening, da vi står inde for det identificerede potentiale, i sådan en grad, at vi selv kommer til at have hånden på kogepladen sammen med dig som kunde hos os. Vi skaber værdien sammen med dig.

 

KONSULENTERNE HOS EMC

Konsulenterne hos EPICO Management Consultants er kendetegnet ved at være meget erfarne indenfor deres felt. Mange af dem er toneangivne i branchen. Kravet for at være management konsulent hos EPICO er ydermere, at man tidligere skal have vist en solid ”track record”, hvor der gentagende gange har været vist en værdiskabelse for vores kunder.

 

EKSEMPLER PÅ YDELSER EMC KAN TILBYDE DIN VIRKSOMHED

  • Ledelse af forretningskritiske initiativer: Vi sikrer, at både den tiltænkte forretningsmæssige værdi bliver realiseret, og at leverancen foregår sikkert sammen med den ændring af organisationen, som er nødvendig.
  • Business case og gevinstrealisering:Jeres organisation får implementeret gevinstsstyring, for at sikre gevinstrealisering. Det sker med udgangspunkt i en solid business case. Vi arbejder med jeres forretningsmodeller og value proposition, da de er rygraden i enhver forretningsforståelse – og netop en solid business case
  • GDPR-evaluering: Gennemgang af jeres processer, så de opfylder GDPR-mæssige lovkrav. I samme ombæring vil vi sikre en optimering af disse processer, når vi alligevel har fat i dem
  • Gevinstrealisering af IT-investering: Få gevinsterne ud af din IT-investering, såsom Salesforce, SAP og lignende forretningskritiske applikationer. Sammen sætter vi potentialet for it-investeringen, samt hvordan den tiltænkte værdi skal realiseres for jer.
  • Gevinstrealisering og SAFe: SAFe som rammeværk indeholder som sådan ikke selve gevinstrealisingen, selvom der her er fokus på værdiskabelse. Når leverancen er leveret, vil vi sikre fokus på gevinstrealiseringen hos den modtagne organisation.
  • Implementering af PMO: Vi sikrer at hele projektporteføljen bliver optimeret. Det gør vi via Porteføjle Management Office, som bl.a. omhandler rapportering, prioritering blandt projekter og ressourcestyring
  • Værdien af Cyber security: I højere grad er Cyber Security blevet aktuelt. Vi gennemgår de værdier, som findes i virksomheden, således kan der prioriteres mellem investeringerne inden for cybersikkerhed. Vi er også med hele vejen, så der skabes gevinstrealisering fra investeringerne.

Lad os tage en snak om din kommende IT-konsulent

“Vi har været meget tilfredse med samarbejdet, og vi har fået hjælp til noget, vi ikke selv var i stand til.”

“Vi arbejder generelt på et ret højt teoretisk niveau og sætter høje krav, men samtidig er der selvfølgelig altid en deadline. Jeg synes vi har fået kompetent og pragmatisk rådgivning.”

“Jeg vil helt klart anbefale EPICO til virksomheder i min situation, som har behov for support til kandidatsøgning samt processerne omkring det. ”

Carlsberg
Siemens

Søger din virksomhed kompetente IT-konsulenter?

Tal med en rådgiver