Grafisk element

EPICO'S COP

EPICO har forpligtet sig til at overholde og rapportere på de fundamentale principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Siden 2017 har EPICO været stolt medlem af United Nations Global Compact. Det var året hvor EPICO skiftede navn fra Miracle Buddyshop til EPICO-IT, en markering af EPICO’s egen identitet og selvstændighed som virksomhed, hvorfor vi valgte at blive medlem af UN Global Compact.

Vi er aktivt medlem af UN Global Compact, verdens største non-profit forening, som arbejder for at få virksomheder til at tilpasse deres strategier mod de ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og miljø.

Årligt har vi valgt at forpligte os til at rapportere på principperne, hvorfor vi indleverer en ’Communication on Progress’ rapport, som kommunikerer hvorledes EPICO tager ansvar inden for de ti principper samt kommunikerer fremskridt og nye tiltag herom. Vi er stolt medlem af det brede netværk af mere end 15.000 virksomheder i over 162 lande, som ønsker at påvirke den kollektive indvirkning på bæredygtighed.

 Find den seneste rapport fra 2022 herunder.

UN GLOBAL COMPACT

UN Global Compacts mission er at mobilisere en global bevægelse af ansvarlige virksomheder for at skabe en bedre verden. Det gør UN Global Compact med udgangspunkt i ti grundlæggende principper, som alle virksomheder tilsluttet Global Compact forpligter sig til at efterleve. Principperne giver en fælles etisk og praktisk ramme for virksomhedsansvar og er baseret på internationale konventioner og aftaler.

FN’s Global Compact er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder og sætter en fælles ramme for kommunikationen om virksomheders fremskridt og engagement inden for ansvarlig virksomhedsledelse. Global Compact Network Denmark er med over 500 medlemmer, det største danske netværk for ansvarlige virksomheder. Netværket er virksomhedsdrevet men engagerer også civilsamfundet, offentlige institutioner og andre interessenter for at mobilisere flere virksomheder til at arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar til gavn for både samfund og virksomheder.

Grafisk element

Vi har underskrevet Diversitetsløftet

Måske har du hørt om Diversitetsløftet allerede? Det har vi – og derfor har vi naturligvis også underskrevet løftet, da det er en naturlig forlængelse af det diversitetsarbejde, som vi allerede gør.

Diversitetsløftet er et initiativ lanceret af DI, hvor danske virksomheder har givet deres underskrift til at arbejde ud fra 16 diversitetsprincipper, som danner grundlag for et strategisk og målrettet arbejde for styrkelsen af diversitet, inklusion og ligestilling i dansk erhvervsliv, så vi sammen kan være med til at skubbe udviklingen hurtigere i den rigtige retning, være konkurrencedygtige og innovative og sammen leve op til vores sociale ansvar. 

Hos EPICO betragter vi alle talenter som ligeværdige og vi mener at vores forskellighed er med til at gøre os nytænkende, skarpe og inkluderende. Diversitet må ikke være en hæmsko i forhold til hverken uddannelsesvalg eller valg af kandidater til jobs – heri også topposter. 

I EPICO har vi vores egen ESG afdeling med Karin Van Deurs i spidsen. Vi har særligt fokus på at arbejde med diversitet både internt i EPICO, men også i arbejdet med vores konsulenter og kunder.

Ved at have underskrevet løftet, er vi blevet en del af et voksende netværk af danske virksomheder, hvor vi kan dele konkrete og branchespecifikke råd, værktøjer og inspiration til, hvordan man skaber øget diversitet og inklusion på arbejdspladsen. Vi er utroligt glade for at være en del af dette fællesskab, hvor vi sammen kan gøre en forskel i dansk erhvervsliv.

Du kan læse mere om vores arbejde med diversitet i vores COP-rapport her.

Afspil video

EPICO støtter Coding Pirates

EPICO står sammen med Coding Pirates bag deres summer camp 2023. Fem dage spækket med læring, oplæg, workshops og masser af hygge, altsammen med IT som omdrejningspunkt.

Men hvem er Coding Pirates? De er en non-profit organisation af frivillige ildsjæle, som arbejder for at udbrede IT-kreativitet hos børn og unge i alderen 7-17 år gennem klubaftener, events og aktiviteter. Foreningen har stærke kræfter bag sig i form af IT-professionelle, lærere, programmører, forskere og entreprenører.

Vi er utroligt glade for at være en støttende samarbejdspartner til Coding Pirates. Vi synes, at de gør et fantastisk arbejde, hvor de omfavner unge i deres nysgerrighed, læring og udvikling inden for IT-teknologi, samtidig med at de danner stærke relationer og sammen dygtiggør sig til fremtiden.

Coding Pirates kan altid bruge flere frivillige hænder, så har du lyst til at blive en del af deres fantastiske fællesskab og arbejde med børn og unge, så meld dig som frivillig her.

Grafisk element

KONTAKT

Karin Van Deurs
Head of Commercial Management and ESG

Telefon: +45 23 81 84 55
Mail: kde@epico.dk