IT er også velfærd

Vi sætter alle pris på at leve i et velfungerende og trygt samfund. Hos EPICO tror vi på fællesskabet. Vi har den holdning, at vi skal hjælpe hinanden med samfundsmæssige udfordringer, uanset om vi kommer fra den offentlige eller den private sektor. Vi har en fælles interesse i at skabe en stærk IT-kultur i Danmark – for IT er også velfærd.

Grafisk element

Hvordan sikrer vi IT-velfærden?

I de kommende år bliver der kamp om arbejdskraft i alle sektorer. Det gælder også på IT-området. For os er det vigtigt at være med til at bringe fokus på, hvor vigtigt det er for vores samfund, at vi har tilstrækkelige IT-ressourcer både de menneskelige, men også i forhold til at drive og skabe vækst og innovation i samfundet.

For os er en stærk IT-kultur ensbetydende med rummelighed og mangfoldighed. Vi skal rumme og udvikle det unge IT-talent, ligesom vi skal rumme og inspirere den erfarne IT-ekspert. Hos EPICO rummer vi det hele fra talent til den erfarne ekspert, og vi har bygget vores forretning op omkring at stille disse værdifulde ressourcer til rådighed for både private og offentlige samarbejdspartnere.

Grafisk element

Giv børn og unge IT-interessen tidligt

Flere børn og især unge piger har behov for at få styrket troen, interessen og deres egne kvalifikationer inden for IT. Flere undersøgelser peger på, at bl.a. børn i folkeskolen endnu ikke ”drømmer” om at arbejde inden for IT, men har typisk ønsker inden for de mere klassiske erhverv – så hvordan får vi vendt denne tendens og styrket interessen for IT? Og vi har vi ikke alle i samfundet – offentlig såvel som privat – et ansvar for at ændre denne tendens og sikre fremtidens velfærd inden for IT?

Det er en vigtig mærkesag for EPICO at styrke kreativiteten og kompetencerne inden for IT hos børn og unge. Blandt andet derfor støtter EPICO Coding Pirates økonomisk og strategisk, og vi ser frem til spændende samarbejder i de kommende år. Coding Pirates Denmark arbejder bl.a. på at promovere kreativitet og styrke IT-kompetencerne hos børn i alderen 7 – 17 år gennem aktiviteter, events, klubaftener mm. 

Grafisk element

Flere skal have en IT-uddannelse

For at sikre fremtidens vækst, innovation og udvikling er det vigtigt, at flere får en IT-uddannelse i Danmark. Der er behov flere studiepladser og vi bliver også nødt til at se på, hvordan vi gør det endnu mere attraktivt for de unge at påbegynde en IT-uddannelse.

Behovet for højtuddannede IT-specialister har aldrig været større. Det kan have store indvirkninger og voldsomme konsekvenser for vores samfund, hvis der er mangel på denne ressource, da digitale kompetencer på allerhøjeste niveau er forudsætningen for, at private virksomheder kan modtage ordrer, og for at den offentlige infrastruktur, som vores velfærdssamfund bygger på, kan fungere – fra sundhed over skat til energi, transport og forsvar.

Et godt eksempel er IT-universitetet, som aktuelt siger nej til hver anden ansøger. Dette ovenikøbet i en tid hvor der er behov for at flere unge tager en teknisk uddannelse. ITU tiltrækker ifølge deres egne oplysninger i dag unge, som ellers havde overvejet uddannelser inden for humaniora, samfundsvidenskab eller sundhedsvidenskab til de tekniske uddannelser.

For EPICO er det vigtigt at sætte fokus på denne problemstilling og indgå i dialog om hvordan vi kan inspirere flere til at tage en IT-uddannelse samt at sætte fokus på manglen af studieoptag på de IT-faglige uddannelser i Danmark.

 

Vi har blandt andet faciliteret flere debatter til Folkemødet for at belyse problematikke, og du kan høre en af vores debatter fra 2022 omhandlende mangel på talenter i IT-branchen, ved at klikke på linket nedenfor.

 

 

Den rette arbejdskraft i IT-sektoren

Der er kamp om arbejdskraften i disse år, hvor både den offentlige og den private sektor generelt mangler arbejdskraft. En tendens der blot bliver værre de kommende år, hvilket kan blive katastrofalt, da digitalisering er en væsentlig drivkraft for både vækst, innovation og øget konkurrencekraft. Ifølge en undersøgelse fra Universum vælger hele 81% af de unge den private sektor på bekostning af den offentlige sektor.

I EPICO er vi eksperter i at finde IT-eksperterne. Det omfatter både helt unge IT-talenter samt de mere erfarne IT-eksperter samt rekruttering af IT-eksperter til projektstillinger. Med mere end 12 års erfaring i branchen mærker vi for alvor, hvordan den manglende tilgang fra uddannelserne samt den stigende efterspørgsel på arbejdskraft fra både den offentlige og den private sektor, skaber nye udfordringer, der kræver handling. Udfordringer der kan løses i et samarbejde mellem det offentlige og det private.

I EPICO er vi optaget af, hvordan får vi vendt udviklingen, så det bliver mere attraktivt for bl.a. unge IT-talenter at søge job i det offentlige. Det kræver nye tilgange til talent-attraction og ikke mindst et større samarbejde mellem den offentlige og den private sektor.

Vi er også nødt til at se på, hvordan vi skaffer mere kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Det er vigtigt med politisk fokus på dette område, hvis vores samfund skal skabe den nødvendige innovation og udvikling i et globaliseret marked.

Få nyheder om IT og EPICO tilsendt