Cookie- og persondatapolitik for EPICO

Hos EPICO bestræber vi os altid på at beskytte dine og andres personoplysninger bedst muligt. Det gør vi, fordi vi gerne vil værne om den grundlæggende rettighed til privatlivets fred.

Vi behandler alle personoplysninger fortroligt, vi videregiver ikke personoplysninger uden tilladelse, og vi bestræber os på altid at overholde gældende lovgivning og god dataetik vedrørende behandling af personoplysninger.

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi generelt indsamler, behandler og opbevarer. Vi fortæller dig altid i den konkrete situation, hvad det konkrete formål er, samt hvilke yderligere rettigheder du har.

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til politikken, eller hvis du ønsker at udøve dine datarettigheder overfor EPICO som dataansvarlig, kan du kontakte os via e-mail eller brev på:

EPICO-IT A/S
Borupvang 2C, 2. Sal
2750 Ballerup
CVR: 32466249
E-mail: info@epico.dk

Dette er version 6, som sidst er opdateret den 12.10.2022 10:23.

Hvad er personoplysninger

Personoplysninger kan være mange ting. Det er ofte navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, CPR-nummer, billede mv. Det kan også være oplysninger, der i kombination med andre data, fortæller noget om en person. Det kunne være information i et CV, eksamenspapirer, udtalelser, referencer, personlighedstests mv.

Ofte vil de personoplysninger, vi behandler, være almindelige oplysninger, men vi behandler dem stadigt sikkert og fortroligt.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilket formål

Afhængig af relationen til os, behandler vi personoplysninger på forskellig måde og til forskellige formål. Herunder kan du læse, hvad der gælder for den specifikke behandling.

 

Når man generelt er i kontakt med os

Formål

Når man kontakter os via brev, e-mail eller telefon, behandler vi kontaktoplysninger med det formål, at vi kan svare tilbage og føre en almindelig dialog.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (artikel 6.1f), eftersom vi ikke bryder med den registreredes grundlæggende rettigheder, når de almindelige kontaktoplysninger bruges og opbevares med henblik på dialog.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der behandles generelle kontaktoplysninger, samt øvrige personoplysninger, som den registrerede selv oplyser til os.

Modtagere af personoplysninger

De modtagne personoplysninger behandles i udgangspunktet kun internt hos EPICO, men der kan forekomme situationer, hvor kontaktoplysninger videregives efter aftale.

Opbevaring af personoplysninger

Hvis din henvendelse er sporadisk, og du ikke bliver enten ansat, kunde, konsulent, freelancer eller på anden måde tilknyttet EPICO, vil dine personoplysninger automatisk blive fjernet fra vores systemer inden for 6-9 måneder.

Automatisk afgørelser og profilering

Der er ingen automatiske afgørelser eller profilering involveret.

 

Indledning

 1. Denne persondatapolitik ("Politikken") beskriver, hvordan EPICO-IT A/S ("os", "vi" eller "vores") indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med køb af services, medlemskab, produkter eller generel brug af vores hjemmeside.

 2. Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) ("GDPR") og reglerne heri om oplysningspligt.

 

Indsamling af oplysninger ved brug af cookies

 1. Ved besøg og brug af vores hjemmeside(r), indsamles og bruges cookies på baggrund af samtykke. Oplysninger i disse cookies omfatter ("Cookiedata"):

  a) IP-adresse

  b) Browsertype

  c) Søgetermer på vores hjemmeside(r)

  d) Lokation ved login

 2. Cookiedata bruges til:

  a) Forbedring af vores hjemmeside og brugeroplevelsen

  b) At foretage målrettet markedsføring

  c) Levering af varer og services

  d) Kundesupport

 3. Brug af cookies til indsamling af oplysninger og data sker i øvrigt i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), § 3.

 4. Hvis du ønsker at afvise eller begrænse de cookies, som placeres på din computer ved besøg på vores hjemmeside, kan du altid gøre dette ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at afvisning eller begrænsning af cookies har betydning for hjemmesidens funktionalitet, og vil medføre, at der er funktioner på hjemmesiden, som du ikke kan se. Alle browsere tillader, at man sletter cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan dette gøres afhænger af den anvendte browser. Såfremt du anvender flere forskellige browsere, skal du huske at slette cookies i samtlige browsere.

 5. Vi videregiver Cookiedata til:

  Vi videregiver indirekte og direkte personoplysninger til Google. Selskabet er beliggende i USA. Der er indgået databehandleraftaler med Google, og det er verificeret, at Google er en del af EU's certificeringsaftale "Privacy Shield". Dette sikrer, at selskaber i USA behandler personoplysninger i henhold til gældende EU lovgivning. De data vi indsamler til statistik opbevares i 26 måneder hos Google Analytics, hvorefter de automatisk slettes.

 

Typer af personoplysninger som behandles

 1. Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger:

  a) IP-adresse

  b) Navn

  c) Telefonnummer

  d) E-mail

  e) Oplysninger fra sociale medier, der er offentlig tilgængelige og relevante

  Når man benytter sig af vores kontaktformular på hjemmesiden eller på anden vis kontakter os, behandler vi desuden kontaktoplysninger med det formål, at vi kan følge op på og besvare henvendelsen.

  Når der er indgået et kundeforhold, behandler vi alene kontaktoplysninger om kontaktpersonen i virksomheden. Øvrige oplysninger vil være virksomhedsoplysninger.

 2. Vi indsamler dine personoplysninger fra dig og, hvor det er relevant, fra eksterne kilder.

  De eksterne kilder kan være offentligt tilgængelige registre hos Erhvervsstyrelsen og LinkedIn-profiler.

 3. Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også̊ ske ved opdatering af denne Politik.

Formål med behandlingen af personoplysninger

 1. Vi behandler kun dine personoplysninger, såfremt vi har et legitimt formål og i så̊ fald i overensstemmelse med reglerne i GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål:

  a) For at kunne levere eller tilbyde de services eller produkter og/eller salgstilbud, som vi udbyder.b) For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er et krav i henhold til gældende

  lovgivning, herunder blandt andet opbevaring af regnskabs- og bogholderibilag i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  c) For at forhindre svindel og bedrageri eller uretmæssig brug af vores produkter, services og hjemmeside, herunder behandling af personoplysninger til brug i forbindelse med søgsmål.

  d) For at kunne give support og servicemeddelelser, herunder besvare spørgsmål eller klager og sende opdateringer om vores produkter og services.

 

Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

 1. Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:

  a) Hvis vi har bedt om dit samtykke til behandling af nogle konkrete personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for de konkrete personoplysninger dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a. Samtykket kan altid trækkes tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik, og hvis samtykket trækkes tilbage, slettes personoplysningerne, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller skal behandles for eksempel for at overholde en retlig forpligtelse.

  b) Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med den registrerede person, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.

  c) Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra b, sidste led.

  d) Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c.

  e) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Videregivelse og overførsel af personoplysninger

 1. Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det. Vores organisation er en del af en koncern, hvor der deles personoplysninger mellem koncernselskaberne afhængigt af de konkrete omstændigheder.

 2. Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:

   


  a) Databehandlere

  b) Leverandører

  c) Samarbejdspartnere

 3. Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle organisationer som leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne organisationer vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik, som de eksterne organisationer vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

 4. Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det på din konkrete anmodning er nødvendigt.

 

Sletning og opbevaring af personoplysninger

 1. Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder i det sidste afsnit af denne Politik.

 

Persondatapolitik til interne ansøgere og rekruttering hos EPICO Search

Dette er version 4, som sidst er opdateret den 09.05.2022 14:48.

Indledning

 1. Denne persondatapolitik (”Politikken”) beskriver, hvordan EPICO-IT A/S ("os”, ”vi” eller ”vores”) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig i forbindelse med håndtering af din jobansøgning og i rekrutteringsprocessen.

 2. Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

Personoplysninger vi indsamler om dig

 1. Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, uddannelsespapirer, CV, referencer fra tidligere arbejdsgivere, personlighedstests, profilbillede, fødselsdato, oplysninger fra sociale medier, der er offentlig tilgængelige og relevante, brugernavn, ansøgning, personnummer. Vi behandler derudover følgende typer af personoplysninger: (1) information om arbejdstimer og (2) LinkedIn-data.

 2. Vi behandler ikke følsomme personoplysninger, dvs. den særlige kategori af personoplysninger defineret i GDPR, artikel 9, stk. 1.

 3. Vi behandler muligvis din straffeattest i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Formålet hermed er, at vi kan vurdere, om attesten er forenelig med kravene til den konkrete stilling. I så̊ fald foregår dette på baggrund af dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

 4. Som udgangspunkt indsamler vi kun personoplysninger om dig direkte fra dig. Hvis vi under særlige omstændigheder indsamler personoplysninger om dig fra andre kilder, vil vi give dig besked herom, herunder ved at opdatere denne Politik. Personoplysninger fra de eksterne kilder kan indsamles fra offentligt tilgængelige LinkedIn-profiler.

 5. Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

 

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Personoplysninger som vi indsamler om dig behandles til følgende formål:

a) For at kunne behandle ansøgninger og rekruttere relevante kandidater.

b) For at indsamle, behandle og opbevare personoplysninger i det omfang, det er et krav under gældende lovgivning, herunder gældende regnskabs- og bogføringslov.

Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

 

Retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:

a) Hvis vi har bedt om dit samtykke til behandling af nogle konkrete personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for disse personoplysninger dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan altid kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, slettes de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller fortsat skal behandles for eksempel for at overholde en retlig forpligtelse.

b) Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c, og/eller for at overholde arbejdsretlige forpligtelser i lovgivning eller overenskomst, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 1.

c) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f, henholdsvis databeskyttelseslovens § 12, stk.

d) Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra b.

 

Videregivelse og overførsel af dine personoplysninger

Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det. Vores organisation er en del af en koncern, hvor personoplysninger deles mellem koncernselskaberne afhængigt af de konkrete omstændigheder.

 

Sletning og opbevaring af personoplysninger

 1. Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser.

  Hvis du får ansættelse hos os, overgår dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen til vores personaleadministrationssystem. Hvis du ikke får ansættelse, er udgangspunktet, at dine personoplysninger i overensstemmelse med dansk ret slettes efter senest 6 måneder. Hvis der er konkrete ansættelsesretlige årsager, kan personoplysninger fortsat behandles til sådanne konkrete formål på trods af ovenstående. Det indebærer blandt andet, at vi kan opbevare ansøgningerne i en længere periode for senere at kunne bevise, at der eksempelvis ikke er sket ulovlig forskelsbehandling i forbindelse med udvælgelsen, hvis vi finder dette nødvendigt. Det kan også være relevant for os at behandle personoplysningerne i en begrænset periode, såfremt en lignende relevant stilling bliver ledig, eller hvis en anden kandidat springer fra i rekrutteringsprocessen.

  Hvis du har spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder i det sidste afsnit i denne Politik.

 

Persondatapolitik konsulenter og freelancere 

Dette er version 5, som sidst er opdateret den 09.05.2022 14:41.

Indledning

 1. Denne persondatapolitik (”Politikken”) beskriver, hvordan EPICO-IT A/S ("os”, ”vi” eller ”vores”) som dataaansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig som konsulent/freelancer hos os.

 2. Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

 

Personoplysninger vi indsamler om dig

 1. Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, uddannelsespapirer, CV, referencer fra tidligere arbejdsgivere, personnummer, profilbillede, fødselsdato, oplysninger fra sociale medier, der er offentlig tilgængelige og relevante, brugernavn, nationalitet. Vi behandler derudover følgende typer af personoplysninger: (1) information om arbejdstimer, (2) LinkedIn-data, (3) ansøgninger og (4) fotos, som du måtte vedlægge din ansøgning.

 2. Vi behandler ikke følsomme personoplysninger, dvs. den særlige kategori af personoplysninger defineret i GDPR, artikel 9, stk. 1.

 3. Vi behandler muligvis din straffeattest i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Formålet hermed er, at vi kan vurdere, om attesten er forenelig med kravene til den konkrete stilling. I så fald foregår dette på baggrund af dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

 4. Som udgangspunkt indsamler vi kun personoplysninger om dig direkte fra dig. Hvis vi under særlige omstændigheder indsamler personoplysninger om dig fra andre kilder, vil vi give dig besked herom, herunder ved at opdatere denne Politik. Personoplysninger fra de eksterne kilder kan indsamles fra offentligt tilgængelige registre hos Erhvervsstyrelsen og LinkedIn-profiler.

 5. Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

 

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Personoplysninger som vi indsamler om dig behandles til følgende formål:

a) For at kunne behandle ansøgninger og rekruttere relevante kandidater.

b) For at indsamle, behandle og opbevare personoplysninger i det omfang, det er et krav under gældende lovgivning, herunder gældende regnskabs- og bogføringslov.

Behandlingen af personoplysninger sker som led i EPICO’s levering af konsulentydelser til kunder.

 

Retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:

a) Hvis vi har bedt om dit samtykke til behandling af nogle konkrete personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for disse personoplysninger dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan altid kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, slettes de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller fortsat skal behandles for eksempel for at overholde en retlig forpligtelse.

b) Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c, og/eller for at overholde arbejdsretlige forpligtelser i lovgivning eller overenskomst, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 1.

c) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f, henholdsvis databeskyttelseslovens § 12, stk.

d) Behandlingen er nødvendig for udførelsen eller indgåelsen af en kontrakt, som du er part i, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b.

e) Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra b.

 

Videregivelse og overførsel af dine personoplysninger

 1. Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det. Vores organisation er en del af en koncern, hvor personoplysninger deles mellem koncernselskaberne afhængigt af de konkrete omstændigheder.

 2. Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:

  a) SKAT (i forbindelse med bogføring mv.)

  b) Banker (i forbindelse med udbetalinger, modtagelse af betalinger mv.)

  c) Databehandlere

  d) Leverandører

  e) Samarbejdspartnere

 3. Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle organisationer som leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne organisationer vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik, som de eksterne organisationer vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

 4. Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS.

 

Sletning og opbevaring af personoplysninger

 1. Så længe man er registreret som aktiv konsulent/freelancer hos os, opbevarer og behandler vi personoplysninger. Når man ikke længere ønsker at være registreret som aktiv konsulent/freelancer, sletter vi informationer som CV, eksamenspapirer, udtalelser og lignende. Almindelige kontaktoplysninger, samt evt. information i relation til kontrakter og fakturering, opbevares i udgangspunktet i op til 5 år, jf. det konkrete formål og retslig forpligtelse.

 2. Hvis du derimod giver samtykke til en længere opbevaringsperiode, følges fristen i samtykket, eksempelvis, hvis vi opbevarer din ansøgning i en sådan begrænset periode med henblik på at kunne rette henvendelse til dig igen, hvis en lignende relevant stilling bliver ledig i perioden, eller hvis en anden kandidat springer fra.

 

Dine rettigheder

Som registreret person har du en række rettigheder:

 1. Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

 2. Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

 3. Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

 4. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

 5. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

 6. Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse uden menneskelig indblanding, medmindre afgørelsen er nødvendig for din ansættelse hos os, eller foretagelsen af afgørelsen er hjemlet ved lov eller dit udtrykkelige samtykke.

 7. Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagekaldelsen.

 8. Du har i visse tilfælde ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os.

 9. Du kan altid klage til Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du eksempelvis har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan finde mere information om dine rettigheder som registreret på Datatilsynets hjemmeside.

Venligst brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.

Vi bestræber os på at møde dine ønsker omkring vores behandling af personoplysninger, men du kan altid indsende en klage til Datatilsynet.

 

Ændringer til denne politik

 1. Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen øverst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi meddele dette i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, e- mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

Billedesamtykke

Billedesamtykke: EPICO forbeholder sig retten til at tage billeder, også betegnet som situationsbilleder, samt video til arrangementet. Ved tilmelding til EPICO's arrangementer giver du samtykke til, at EPICO-IT A/S må benytte disse billeder samt video til on- og offline markedsføring inden for de gældende GDPR-regler. Du kan til en hver tid trække dit samtykke tilbage, hvorved vi sørger for at slette alt billedmateriale med dig på. Dette gør du ved at skrive til den e-mail, som er angivet i afsnittet "kontaktinformation".

 

Kontaktinformation

 1. Du er velkommen til at kontakte os på nedenfor angivet kontakt e-mail, hvis du:

 • er uenig i vores behandling eller mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder lovgivningen
 • har spørgsmål eller i øvrigt har kommentarer til denne Politik, eller
 • ønsker at udøve én eller flere af dine rettigheder som registreret person.

Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på dataprivacy@epico.dk.