"Når man forstår hinanden, opstår magien". Generationsledelse er et ”hot emne” blandt IT-virksomheder.

Forestil dig, at du har samlet dine medarbejdere i et mødelokale og er ved at gennemgå et vigtigt emne, da en af dine yngre kolleger finder sin mobiltelefon frem for at besvare en besked. Hvordan ville du reagere? 

Det spørgsmål bliver med jævne mellemrum aktuelt for Susanne Sønderskov, der er ansvarlig for kunder i den offentlige sektor i IT-konsulenthuset EPICO. 

For et par år siden kunne hun undre sig over sine yngre kollegers mødeadfærd, men i dag er hun helt på det rene med, at de unge sommetider vender opmærksomheden mod deres telefon på tidspunkter, der af hende og hendes generation kan opfattes malplaceret. 

Forståelsen er kommet i takt med, at hun har fået øjnene op for generationsledelse. En ledelsestankegang, der tager afsæt i et arbejdsmarked med repræsentanter fra forskellige generationer, der kommer med forskellige kulturer og værdier, der skal tages hensyn til.

”Det handler om at være inkluderende og få de forskellige generationer til at arbejde sammen. Det er der, magien opstår,” siger Susanne Sønderskov, der oplever et stigende fokus på generationsledelse blandt EPICO's kunder i IT-branchen.

Slår sig på forskellige forventninger

Arbejdsmarkedet er i dag sammensat af medarbejdere fra fire generationer: babyboomers, X’ere, Y’ere og Z’ere. Generationer, der har forskellige forventninger til en arbejdsplads, og det rummer en risiko for at skabe kløfter. Som leder ligger der her en naturlig opgave i at udvise nysgerrighed og skabe forståelse.

Det mener Karen Christina Spuur, der er lektor i ledelse, organisation og kommunikation på Cphbusiness, og som bl.a. har stået i spidsen for erhvervsakademiets forskningsprojekt ”Ledelse af unge”. ”Som leder skal man være nysgerrig på det enkelte individ. Stil spørgsmål og husk at forklare det, der ligger mellem linjerne,” siger Karen Christina Spuur.

Generationer på arbejdsmarkedet

 

Babybommere: Født i årene mellem 1946 og 1964

Generation X: Født i årene mellem 1965 og 1979

Generation Y: Født i årene mellem 1980 og 1995

Generation Z: Født i årene mellem 1996 og 2012

Ved generationsledelse forstås en ledelsesstil, der formår at rumme og tage hensyn til de forskellige kulturer og værdisæt hos ansatte fra forskellige generationer.

 

Hun forklarer, at nysgerrigheden skal bane vej for et fællessprog på tværs af generationer. Lykkes det ikke at skabe et fællessprog, kan der opstå misforståelser, fordi vi som mennesker tolker andres adfærd ud fra de værdier, præferencer og behov, vi selv har.

”Hvis vi mødes med forskellige forventningsforudsætninger, kan det gå rigtig galt. Det ser man typisk i forhold til, hvor hurtigt man skal udvikle sig. De erfarne medarbejdere har typisk haft en glæde ved at have et arbejde, og det med at udvikle sig er kommet, når en har spurgt, om de har lyst til at tage næste skridt. De unge er vant til, at det er en del af deres DNA, at de skal udvikle sig,” Karen Christina Spuur.

Det kommer bl.a. til udtryk i forhold til feedback, som unge typisk søger i vidt omfang, fordi det er den kultur, de er blevet formet i, erfarer hun. De erfarne medarbejdere har derimod typisk ikke samme behov og kan derfor have den oplevelse, at de unge er meget feedback-tunge og direkte upassende, når de giver feedback på de erfarnes indsats. ”På den måde kommer de til at slå sig ved at have forskellige forventninger,” siger Karen Christina Spuur.

Hun oplever, at generationsledelse fylder meget i erhvervslivet, men mens nogle ledere dyrker det proaktivt for at skabe et godt medarbejdermiljø, er der andre ledere, som har set sig nødsaget til at tænke generationsledelse ind på arbejdspladsen som konsekvens af medarbejdermangel. ”Det er de ledere, der gør det af nød, fordi de er blevet bevidste om, at de har ledet virksomheden ud fra deres eget verdenssyn,” siger Karen Christina Spuur.

Bedre sammenhold og mere effektivitet

Hos EPICO oplever Susanne Sønderskov, at generationsledelse er et ”hot emne” blandt IT-virksomheder, og hun forventer, at det bliver endnu mere udbredt på sigt. Hun har nemlig selv erfaret, at der er meget at hente, hvis man som leder formår at forene de forskellige generationer på arbejdspladsen.

”Jeg har selv fire generationer i min afdeling, og de kommer på arbejde med forskellige værdisæt og interesser. Efter jeg er blevet opmærksom på generationsledelse, har jeg fået en forståelse for de forskellige generationers adfærd. Når man forstår hinanden, opstår magien. Når både de unge og de ældre føler sig inkluderede, giver det et bedre sammenhold og dermed mere effektivitet,” siger Susanne Sønderskov. EPICO, der lever af at levere IT-konsulenter til det private og offentlige erhvervsliv, matcher bl.a. unge IT-specialister med stillinger hos deres kunder, og den feedback, virksomheden modtager fra parterne, bekræfter Susanne Sønderskov i vigtigheden af generationsledelse.

Hun påpeger, at unge mennesker i dag er vokset op i en virkelighed, hvor de er vant til hurtig feedback, bl.a. på sociale medier. Mange forventer derfor at komme til en arbejdsplads med høj grad af feedback, sparring og inkluderende kultur. Så når disse møder en arbejdsplads, der ikke tager højde for det behov, kan det føre til komplikationer.

”Vi har oplevet at sende generation Z’ere ud til afdelinger, hvor man ikke havde øje for de forskellige generationers behov. Derfor takkede Z’eren nej til at fortsætte hos kunden,” siger Susanne Sønderskov. ”Virksomheder skal være klar over, hvad de unge kommer med, og hvilke værdisæt de har,” siger hun.

Lignende blogindlæg