Test Manager

Med en Test Manager från EPICO få professionell planering, hantering och ledning av mjukvarutestning och testresurser.

Berätta om dina förväntningar om testförloppet och om vilka faktorer som är väsentliga för ditt arbetssätt. Vi levererar test management med professionell planering och genomförande av själva testet. Vår Test Manager har koll på vad som sker och levererar en strukturerad testplan, så att du kan koncentrera dig på andra saker.

Vi samarbetar med Norra Europas bästa Test Managers, som kan ge professionell och kompetent expertkunskap.

Vad är test management?

Med test management styrs och leds testningen av bolagets produkter av professionella Test Managers. Att investera i en avancerad Test Manager bör ses mer som en investering i ett bra resultat och mindre som en kostnad. Det kan tidigt förhindra att fel uppstår för det första, och för det andra kan tester hitta och eliminera fel som redan har uppstått.

Hjälp med test management

Med en Test Manager från EPICO blir ni mer kvalificerade att fatta rätt beslut. Behöver du en Test Manager för grundlig testning av din IT-programvara - för fel, behov av underhåll eller nya utvecklingsmöjligheter? Ring då oss och så berättar vi mer.

Vi erbjuder en Advanced Test Manager för:

  • planering av framtida testplan med teststrategi och testplan
  • att skapa optimal drivkraft i verksamhetens mjukvaruutveckling
  • att ge ny feedback och se med fräscha ögon på era utvecklingsprojekt
  • en schemalagd professionell testplan
  • att lägga fokus på projektets kvalitet
  • professionell uppföljning av testresultat med testrapportering
  • TDD – test driven development
  • att säkra tillförlitliga testresultat som bidrar till produktutvecklingen

Våra test managers är i regel:

  • ISTQB-certifierade
  • eller ISEB-certifierade, som det hette förr

Ska vi leta upp en Test Manager åt din verksamhet?

Test management kan lätt bli för mycket på en gång, så överlåt det till en professionell Test Manager att hantera testförloppet från den inledande planeringen till slutresultatet. På det viset kan projektet drivas utan avbrott.

Vill du veta mer om våra Test Managers, eller har du frågor om hur man bäst använder test management? Ring till oss och kom i kontakt med en av våra Testledare/Test Managers redan idag för att få veta mer. Har vi övertygat dig om fördelarna med att välja en Advanced Test Manager genom Miracle BuddyShop, ta då kontakt med oss för en bindningsfri offert på test management.

För ytterligare information eller för att få tag i den Test Manager, testare, testkoordinator eller teknisk testare som passar bäst för jobbet, ring eller skriv till oss redan i dag.