Serverspecialist til Rigspolitiets infrastruktur

Faste stillinger

Permanent Placement

Hvidovre, Rigspolitiet, Koncern IT

Vil du være med til at understøtte de forretningskritiske operative it-løsninger i Rigspolitiet?
Vil du tage udfordringen op med at implementere, drifte og vedligeholde Microsoft windows server-miljøer, der sikrer, at alle politibetjente har hurtige og sikkerhedsmæssige forsvarlige adgange til vores it-systemer?

Så er du måske en af vores nye serverspecialister..


Drift og fagligt ansvar
I rollen som specialist for Windows Server, indgår du i sektionen Infrastruktur, som i fælleskab har ansvaret for den grundlæggende IT-infrastruktur, der understøtter diverse administrative, operative og efterretningsmæssige værktøjer. Din primære opgave er at implementere, drifte og vedligeholde Windows Servere og software på servere. Du har en vigtig rolle og et stort ansvar for at sikre en stabil drift, god ydeevne samt at vedligeholde og implementere højteknologiske løsninger af forskellig karakter for enhederne i Rigspolitiet.

Hverdagen byder på mange alsidige opgaver og udfordringer – store som små. Det spænder over alt fra tekniske nørderier, for at løse tingene på en ny og forbedret måde, til konkrete fejlsøgninger og udbedringer ved nedbrud. Der er løbende mange projekter i Koncern IT, hvor en repræsentant fra afdelingen er med på udviklingsmøderne. Her er din rolle at bidrage med faglig viden og derved understøtte forretningskritiske projekter. Du vil også indgå i projekter som faglig ekspert og være udøvende. I gennemsnit vil ca. 30% af din tid går på projekter og resten med drift og vedligehold.

Sektionen Infrastruktur hører under Center for Drift i vores Koncern IT, og består af ca. 30 medarbejdere. Vi tilbyder et udfordrende arbejde i en travl, dynamisk og faglig stærk it-organisation. Vi har et uformelt miljø og vægter humor på arbejdspladsen meget højt.

Vores nye kollega
Vi forventer, at du har en relevant it-uddannelse og/eller erfaring fra en lignende funktion. Det er ønskeligt, at du har erfaring med drift af Windows Server fra en større organisation, herunder en bred erfaring med, og forståelse for, understøttende forretningskritisk IT-infrastruktur. Det vil endvidere være en betydelig fordel med erfaring og forståelse for lifecycle management af software og infrastruktur, samt kendskab til ITIL.

Som person arbejder du yderst systematisk og struktureret. Du skaber værdi gennem dine tekniske kompetencer, som gør dig stand til at anskue en kompleks problemstilling i et 360 graders perspektiv og afdække relevante problematikker. Du trives med et tværfagligt samarbejde, hvor du gør brug af dine kollegers viden og forskellige fagligheder i din opgaveløsning. Du har et løsningsorienteret mindset, og det falder dig naturligt at tage ejerskab og ansvar for dine opgaver. Som person har du gennemslagskraft, et fagligt mod og en drivkraft, som sikrer, at du overkommer eventuelle udfordringer, finder løsninger og kommer hurtigt og sikkert i mål med dine opgaver – også når det går stærkt. Af hensyn til samarbejdet både internt og eksternt, er det en forudsætning, at du taler og skriver dansk.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet, Koncern IT med adresse på Landlystvej 34, 2650 Hvidovre.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Interesseret?
Rekrutteringsprocessen varetages af EPICO Search – Du kan høre mere om stillingen hos Senior Business Consultant Pauline Christiansen på telefon: +45 53 74 71 53 eller send din ansøgning/CV til pac@epicosearch.dk

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, hvorfor vi indkalder til interviews løbende.


Rigspolitiet - Koncern IT
Cirka 430 medarbejdere i Koncern IT udvikler og driver it-systemer for politiets omkring 15.000 ansatte, heraf 11.000 polititjenestemænd. Vi styrer it-projekter, udvikler softwareløsninger og sikrer med drift og support, at it-understøttelsen hjælper politiforretningen med at forebygge og forhindre kriminalitet.

Ledelsesmæssigt har vi fokus på at udvikle alle ansatte, både professionelt og menneskeligt. Vi samarbejder på tværs af organisationen om at løfte kvaliteten og understøtte politiets kerneopgaver. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vort arbejde. Vores daglige sparring er en forudsætning for, at vi skaber gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt på i morgen.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse, politiet i Grønland og politiet på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene. Sikkerhedsbevidstheden i politiet er høj og ansvaret for politiets informationssikkerhed påhviler alle ansatte i politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Har du en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst. Alternativt bliver du ansat på anden relevant overenskomst.

Såfremt du i forvejen er ansat som tjenestemand, kan du bevare din ansættelsesform. Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet med adresse på Landlystvej 34, 2650 Hvidovre. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.