Grafisk element

EPICO'S COP

EPICO har forpligtet sig til at overholde og rapportere på de fundamentale principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Siden 2017 har EPICO-IT været stolt medlem af United Nations Global Compact. Det var året hvor EPICO skiftede navn fra Miracle Buddyshop til EPICO-IT, en markering af EPICO’s egen identitet og selvstændighed som virksomhed, hvorfor vi valgte at blive medlem af UN Global Compact.

Vi er aktivt medlem af UN Global Compact, verdens største non-profit forening, som arbejder for at få virksomheder til at tilpasse deres strategier mod de ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og miljø.

Årligt har vi valgt at forpligte os til at rapportere på principperne, hvorfor vi indleverer en ’Communication on Progress’ rapport, som kommunikerer hvorledes EPICO tager ansvar inden for de ti principper samt kommunikerer fremskridt og nye tiltag herom. Vi er stolt medlem af det brede netværk af mere end 15.000 virksomheder i over 162 lande, som ønsker at påvirke den kollektive indvirkning på bæredygtighed.

Læs EPICO’s seneste COP rapport fra 2021.

UN GLOBAL COMPACT

UN Global Compacts mission er at mobilisere en global bevægelse af ansvarlige virksomheder for at skabe en bedre verden. Det gør UN Global Compact med udgangspunkt i ti grundlæggende principper, som alle virksomheder tilsluttet Global Compact forpligter sig til at efterleve. Principperne giver en fælles etisk og praktisk ramme for virksomhedsansvar og er baseret på internationale konventioner og aftaler.

FN’s Global Compact er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder og sætter en fælles ramme for kommunikationen om virksomheders fremskridt og engagement inden for ansvarlig virksomhedsledelse. Global Compact Network Denmark er med over 500 medlemmer,
det største danske netværk for ansvarlige virksomheder. Netværket er virksomhedsdrevet men engagerer også civilsamfundet, offentlige institutioner og andre interessenter for at mobilisere flere
virksomheder til at arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar til
gavn for både samfund og virksomheder.