I midten af januar afholdt vi en uddannelsesdag, hvor Mark Wilcock underviste i Power BI.

Her blev kursusdeltagerne introduceret til platformen gennem seks tema.

Deltagerne fik et rigtig godt indblik i platformens funktionalitet, styrker og begrænsninger. Kurset gav en god baggrund til anbefaling af platformen i konkrete kundesituationer, ligesom at deltagerne fik afklaret spørgsmål vdr. alt fra realtidsadgang, anvendelse af R til semantiske spørgsmål, tekstanalyse og visualisering.

Hvad kunne du tænke dig blev temaet til næste uddannelsesdag?