"Generelt er de fleste IT-driftschefer, CIO’s og IT-organisationer enten i gang eller skal til at bruge cloud inden for nærmeste fremtid" - fortæller Henning Lunn Schandorph - Cloud & Infrastructure, Epico-IT

Hvorfor cloud?
Cloud kan ofte enten reducere omkostningerne, nedbringe tidsforbruget, forbedre IT-effektiviteten eller øge agiliteten i din eller din kundes organisation.  Men det er ikke den vigtigste faktor. Næsten alle nye virksomhed-startups er ’Cloud Only’. Det betyder, at de benytter sig af en højt, ydende og agil infrastruktur, der er leveret og serviceret af en provider (Microsoft, Google eller Amazon).

Mange nye løsninger, der kommer i fremtiden, vil  være Cloud Only-versioner. Derfor bliver alle virksomheder nødt til at forholde sig til cloud på et tidspunkt.

Det vigtigste parameter er hurtig vækst afledt af TTM. Virksomheder vækster - og for de virksomheder, som strategisk vælger cloud, er teknologisk vækst en leg. Mange nye startups har ingen servere i deres cloud IT; altså servere med et OS i traditionel infrastruktur (IaaS). De benytter software som en service (SaaS) eller rene platformsydelser (PaaS). Der er tale om løsninger uden et operativsystem, der hverken skal vedligeholdes eller koster licenspenge.
Ved at vælge cloud bliver det et større konkurrenceparameter for din virksomhed både nu og mange år ude i fremtiden. Du skal således være klar til teknologisk vækst i det tempo, som en cloudløsning giver dig.

Du bør udarbejde din IT-strategi mht. den forretning, du servicerer, og de krav, du kan forvente, at den stiller dig som intern IT-leverandør i fremtiden.

Ved udgangen af 2016 anslog man størrelsen på det globale marked for cloudleverandører til at være større end 200 milliarder dollars. I  2017 blev størrelsen estimeret til over 250 milliarder dollars. Virksomheder over hele kloden har allerede flyttet ca. 60 millioner fysiske servere til skyen. Men inden du som kunde går med tanker om at flytte, eller som konsulent ønsker at hjælpe en kunde, er der nogle vigtige områder, der skal identificeres.

1. Licenser

I forbindelse med flytning af systemer skal der fortages et grundigt kig på eksisterende licensaftaler.
Der kan være eksisterede licenser, som ikke umiddelbart giver ret til at køre løsninger i et cloud setup.
Nogle leverandører tilbyder en overgangsordning eller anden form for justering af licensaftaler.
Men sikkert er det: Licensaftaler kræver et særligt fokus.

2. Kompatibilitet

Fungerer din eksisterende software med skyen?

Det er et spørgsmål, der meget ofte bliver stillet - og det er svært at svare entydigt på det. Det har en relativ stor impact på brugeroplevelsen og effektiviteten, men det kan afhænge af mange forskellige faktorer.

Når det gælder kompatibilitet, er der selvfølgelig nogle quickwins: Mail, dokumenthåndtering og SQL-servere er oplagte, hvor CRM og ERP kan være særdeles udbytterigt at flytte til SaaS. Der er således nogle IT-projektmæssige emner, der skal håndteres både af IT og forretning, før du kan gå i gang.

Hvad end du vælger, skal de forskellige scenarier vægtes ift. effektivitet, cost og usability, og der skal fortages nogle systematiske analyser og tests for at sikre, at det ønskede mål med en cloud løsning opnås.

3. Medarbejdere og Governance

Cloud er et paradigmeskifte. Da der ofte er modstand mod forandring, kan en forestående migrering til cloud være udfordrende. At være skeptisk kan være sund fornuft i en driftsorganisation, men mange gange er det decideret angst for det ukendte. Der kan være flere årsager til dette. Det kan være manglende forståelse, kompetencer eller forkert opfattede problemstillinger.

Forståelse og kompetencer kan adresseres forholdsvis enkelt og uden større økonomiske udfordringer. Problemstillingerne skal håndteres, så medarbejdere kan se, at driftsituationen kan håndteres stabilt, og at de får de værktøjer, som skal til for at køre en stabil drift. Adresseres medarbejdernes pessimisme ikke, bliver dit cloudprojekt særdeles svært.

4. SLA’er og BCM

Et af de områder som ofte giver udfordringer, er SLA’er eller mangel på samme. Det er svært at blive kompenseret pga. nedetid i sin cloud serverfarm eller hele og halve services. Men nedetid er heldigvis yderst sjældent, og sikkerheden omkring drift er med stor sandsynlighed større, end hvis du selv drev serverfarmen.

Du bør indrette din drift ud fra den risiko, at et nedbrud kan forekomme. Udarbejd business continuity-planer (BCM) og forhold dig til, hvad du vil gøre, hvis dele af dine systemer ikke længere er tilgængelige i et tidsrum. Det kan f.eks. være disaster recovery i en eller anden form. I mere kritiske forretningslag kan du f.eks. opsætte en 2-datacenterløsning i skyen. Alt sammen noget du kan beskrive og dokumentere i din BCM-plan.

5. Data, compliance og GDPR

Med henblik på den nye dataforordning (maj 2018) skal du selvfølgelig også forholde dig til GDPR. De fleste cloudleverandører har allerede en standard databehandleraftale. Det er vigtigt, du har den og har forholdt dig til den. Ellers gælder samme regler som ved alt andet IT, når det kommer til

persondata og EU. Du skal være opmærksom på, at data ikke længere kun befinder sig på dansk territorium. Det kan i særtilfælde være et brud på gældende lovgivning. De fleste cloudleverandører har et site med alle de krav, forordninger og processer, som de understøtter for at være ”compliant” i forskellige forretningsvertikaler. Find dem og tjek, om du og din virksomhed også er velegnet til cloud.

6. Omkostninger

Cloud er ikke nødvendigvis billigere, og hvis du ikke har dine styringsmodeller klar, så kan økonomien let løbe løbsk. Har du f.eks. indberegnet storage-forbrugsomkostninger, datatransmissionsomkostninger og netværk? Yderligere kan faktura enten være meget spartanske eller ekstremt omfattende med et meget detaljeret billede af alt fra første bit til sidste byte. Du skal gøre dig klart, hvordan du vil styre dette.

Det er ofte ikke nødvendigt med en stram opfølgning på selve cloududbyderen, da deres systemer er modne og automatiserede. Men det er nødvendigt med en stram opfølgning på din egen organisation og ikke mindst dine applikationer.  

Specielt ét emne er kontroversielt hos CFO’en: Det er din evne til forecasting. Traditionelt har du fået et budget, som skal overholdes. Men nu skifter du fra nogenlunde faste udgifter til en model med variable udgifter efter forbrug. Her kan forecastning være særdeles svært. Du kan vælge at sætte forbruget højt eller ændre dine interne forecastningsmodeller.

Flere af cloudleverandørerne tilbyder aktiv forecast af forbrug og visualisering af ”trend” over tid. Du kan også bruge de tool sets, som stilles til rådighed ifm. forbrugsovervågning. Således kan du i det mindste blive alarmeret om overforbrug et sted i din kæde.

Migreringsomkostninger
Selve migreringen er ofte simpel og kan gøres hurtigt og effektivt, når først du er forberedt. Det er det indledende arbejde med at verificere dit miljø og dine forretningsgange, der kan tage tid. Uddannelse af IT-medarbejdere – og evt. nye måder at arbejde på for dine kolleger i forretningen – er ikke nødvendigvis omkostningsfrie.

De værktøjer, som er til rådighed fra cloudleverandører, og som kan hjælpe med at foretage en automatiseret assessment af dit miljø, er udmærkede, men de kan ikke stå alene. Du risikerer at stå med ringe performance eller med et setup, som måske passer i et øjebliksbillede, men ikke over tid.

Der er behov for at få fortaget en analyse med kendte værktøjer for rediness, men der skal tilføjes manuel intelligens for at få det fulde billede.

Læs mere om hvordan EPICO kan hjælpe dig med et Cloud Readiness Review